Indigenous Peoples Day (Everyday!)

Hei ngā kāwai nui, hei ngā kāwai roa, o ngā wai whakatere taniwha, o ngā wai pou ngā hoe, o ngā Mātua tīpuna, otira, o ngā toka tū whenua, o ngā Maunga kōrero, nei a Ngā Pou Mana e mihi atu ana i raro i te maru o IAHA Tena koutou katoa, E rere atuContinue reading “Indigenous Peoples Day (Everyday!)”